گرمایش مرغداری ها

روش گرمایش در سالن مرغداری‌ ها در حال حاضر عمدتاً روش جابجایی هوا (انواع مختلف بخاری های هوای گرم) می‌باشد که توأم با اتلاف زیاد انرژی است. تعداد دفعات تهویه در مرغداری‌ها از سایر فضاهای صنعتی بسیار بیشتر است. لذا انرژی گرمایی جذب شده توسط هوا، قبل از تبادل حرارتی با محیط و پرندگان موجود در کف سالن، از طریق فن‌های تهویه به خارج از سالن تخلیه میشود که به منزله هدر رفتن منابع مالی ارزشمند و انرژی است. رطوبت و خیسی بیش از حد کف سالن و سرد بودن کف (در حالی که سقف گرم است) از مشکلات سیستم‌های متداول غیر تابشی است.

سیستم گرمایش تابشی، انرژی گرمایی را بدون دخالت هوا به کف سالن منتقل می کند و بستری گرم و مطلوب برای پرنده ایجاد می‌کند و از طرفی با رساندن تعداد دفعات تهویه به حد استاندارد بدون نگرانی از اتلاف انرژی- به بهبود کیفیت محصول نیز کمک شایانی می‌نماید.

مزایای گرماتاب در گرمایش سالن مرغداری ها:

 • عدم پرتاب هوای گرم توسط دستگاه و حذف گرد و غبار و کاهش آلودگی
 • گرمایش مطلوب بستر پرنده و کنترل دقیق درجه حرارت سالن
 • امکان ایجاد تهویه مناسب در فصول سرد سال
 • امكان كنترل د‌رجه حرارت (امكان تأمین د‌مای oC 32 د‌ر روزهای اول جوجه‌ریزی)
 • بی صدا و بدون نور (عدم ایجاد استرس)
 • کاهش طول دوره پرورش و یکنواخت بودن گله در هنگام کشتار
 • تامین هوای احتراق از بیرون سالن و تخلیه محصولات احتراق به بیرون
 • امکان شستشو و ضد عفونی کردن دستگاه در پایان هر دوره
 • كنترل رطوبت هوای سالن و خشكی كف سالن
 • توزیع یكنواخت‌تر حرارت و جلوگیری از ازد‌حام طیور
 • مصرف كم‌ سوخت صرفه‌جویی به میزان60٪ نسبت به سایر انواع سامانه‌های گرمایشی

گرماتاب مدل UT

با توان تابش زیاد جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع بلند

جدول گرماتاب

گرماتاب مدل خطی SL

با طول بلند جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع کم

جدول گرماتاب

گرماتاب