گرمایش سالن های ورزشی | گرمایش استخر

از سامانه های گرماتاب، سالن های ورزشی و گرمایش استخر می باشد. کاربری غیر دائم سالن های ورزشی باعث میشود که در صورت استفاده از موتورخانه مرکزی در مواقع تعطیلی سالن نیز مجبور باشیم سیستم گرمایش را روشن نگه داریم . در حالی که با استفاده از سیستم گرمایشی گرماتاب، چند دقیقه پس از روشن نمودن دستگاه ها گرمایش مطلوب حداقل 50 درصد در کف سالن تامین می شود. بدین ترتیب عدم نیاز به روشن بودن سامانه های گرمایش تابشی گرماتاب در ساعات و روزهای تعطیل، صرفه جویی چشمگیری را در مصرف سوخت استخر ها و سالن های ورزشی در مقایسه با سامانه های هوای گرم موجب خواهد شد  بایستی توجه داشت این میزان صرفه جویی در مصرف سوخت، افزون بر صرفه جویی ناشی از کاهش تلفات حرارتی در ساختمان می باشد؛ به طور کلی در سالن های ورزشی به سبب فعالیت بدنی بسیار زیاد ورزشکاران و انبوه تماشاگران نیاز به تهویه و تعویض هوای افزونتری دارند (10 – 5  بار در ساعت.)

پایین بودن دمای هوا در سامانه های گرمایش تابشی گرماتاب در مقایسه با سامانه های هوای گرم سبب کاهش تلفات ناشی از تعویض هوا در این سالنها می شود که با افزایش تعداد دفعات تعویض هوا، درصد کاهش تلفات در بخاری تابشی گرماتاب در مقایسه با سامانه های هوای گرم به شدت افزایش می یابد (تا حدود 80 درصد).
اگر در محل نصب سیستم گرمایش تابشی گرماتاب گردش توپ وجود داشته باشد ( ورزش هایی مثل والیبال، فوتسال و …) نصب محافظ مشبک در زیر لوله های تابشی دستگاه ضروری می باشد.

مزایای گرماتاب در سالن های ورزشی:

  • بیش از 50% کاهش مصرف گاز و 90 درصد کاهش مصرف برق
  • امکان خاموش کردن سیستم در زمان های تعطیلی سالن ورزشی
  • گرمایش سریع سالن پس از روشن کردن سیستم
  • امکان نصب با حفاظ در سالن با گردش توپ
  • تامین گرمایش مطلوب بدون ایجاد گردش هوا و ذرات معلق
  • کاهش قابل ملاحظه هزینه تعمیرات و نگهداری سیستم گرمایش
  • افزایش کیفیت هوای تنفسی و در نتیجه شادابی بیشتر ورزشکاران

گرماتاب مدل UT

با توان تابش زیاد جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع بلند

جدول گرماتاب

گرماتاب مدل خطی SL

با طول بلند جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع کم

جدول گرماتاب

گرماتاب