گرمایش تعمیرگاه ها و خدمات خودرو

یكی از مشكلات سالن های تعمیر خودرو، تأمین گرمایش مطلوب در فصول سرد سال است. به طور معمول در سالنهای سرویس و تعمیر خودرو شرایط زیر حاكم است:

به دلیل تردد خودروها، معمولاً درها به طور مكرر باز و بسته می شوند و گهگاه ممكن است به طور دایم باز باشند؛ وجود درهای باز روبهرو در بعضی سالن ها ایجاد جریان هوای سرد دائمی میكند. در بسیاری مواقع كف زمین تعمیرگاه خیس میباشد و در فصول سرد یخزدن آن محتمل است. به دلیل آلودگی هوای ایجاد شده در اثر خودروهای روشن، نیاز به تهویه سالن زیاد است و معمولاً از فن های تخلیه خروج هوا نیز استفاده می شود. سازه اكثر تعمیرگاه های خودرو از عایقبندی مناسبی برخودار نیستند و حتی بعضی از فضاهای تعمیرگاهی، ممكن است فاقد دیوار در كل وجوه سالن باشند.
بدنه خودرو، موتور، شاسی و سایر قطعات خودرو و نیز ابزار و تجهیزات مورد استفاده كاركنان تعمیرگاه، عمدتاً از جنس فلز است و به سرعت سرما یا گرما را از خود انتقال میدهند.در سالنهای تعمیرگاهی موجود، به طور عمده تأمین گرمایش به روش جابه جایی هوای گرم، ازطریق سامانه های زیر، انجام می شود:
1.بخاری های كارگاهی یا كوره های هوای گرم
2. موتورخانه حرارت مركزی و واحدهای گرمكننده
3. موتورخانه حرارت مركزی و دستگاه هواساز
بررسی های به عمل آمده مؤید این امر است كه در حال حاضر به خصوص در تعمیرگاههای كوچك خودرو در ایران به طور عمده بخارهای كارگاهی یا كورههای هوای گرم استفاده میشود. هوای گرم شده توسط این بخاری ها، به علت کم بودن چگالی، به طرف سقف بالای ساختمان حركت میكند و از درزها و درهای باز و فنهای تخلیه به خارج فضای تعمیرگاه میرود به عبارت دیگر در گرمایش به روش جابهجایی به جای گرم شدن كف سالن و نقاط نزدیك كف (حداكثر تا ارتفاع 2 متر از كف)، به طور عمده سقف سالنها گرم میشود. از این رو در روزهای سرد، كاركنان تعمیرگاه زمان زیادی را صرف گرم كردن خود و ابزارآلات مورد نیاز خویش میكنند و شرایط نامطلوب هوای داخل سالن علاوه بر كاهش راندمان كار، از كیفیت كار نیز می كاهد .

گرماتاب مدل UT

با توان تابش زیاد جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع بلند

جدول گرماتاب

گرماتاب مدل خطی SL

با طول بلند جهت گرمایش فضاهایی با ارتفاع کم

جدول گرماتاب

گرماتاب